De ijsheiligen: versie 2021

6 jun

De ijsheiligen zijn weer voorbij, tijd om de ontwikkeling te bekijken na de volgens het KNMI zeer koude lente met respectievelijk 6,7 °C tegen 9,8 °C normaal voor april en 11,2 °C tegen 13,4 °C normaal voor mei. Daarbij was mei een zeer natte maand.

Nu zal een enkele koude meimaand naar verwachting weinig invloed hebben op de trend in de zes perioden verdeeld over de maand. Maar eerst de grafiek over het verloop vanaf 1906 met een smooth trendlijn, alle data van het KNMI station Maastricht:

De periode 11-15 mei is de periode van de ijsheiligen, hier in de blauwe grafiek. Vanaf 2000 is een langzame daling te zien, met overall een variërerend temperatuur patroon. De lineaire trend volgens Theil-Sen bedraagt nu 0,002 °C/jaar, dat is 0,001 °C/jaar lager dan vorig jaar. en dat geldt ook voor de trend in de minimumtemperaturen met nu 0,007 °C/jaar tegen 0,008 °C/jaar in 2020. Alles bijeen toch weer een beetje koeler.

Steden en het warmte-eiland effect (UHI)

7 apr

Het onderwerp warmte-eilanden ofwel het Urban Heat Island effect (UHI) is vroeger al meerdere malen aan de orde geweest op dit blog, zie hieronder.

ECWMF-Copernicus

Het European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) in Reading (UK)is is een onafhankelijke intergouvernementele organisatie van 34 landen, waarvan 22 binnen de EU. De organisatie brengt adviezen uit over het weer en het klimaat. ECMWF voert onder andere het door de EU gesubsidieerde Copernicus programma uit, waarin satellieten de aarde observeren met allerlei sensoren vanuit de ruimte.

Overigens, net als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat gevestigd was in  Londen,  dreigt de UK het instituut – mogelijk deels – te verliezen aan een EU lidstaat, vanwege de Brexit.  Zo verhuisde het EMA in 2019 – samen met 900 banen – naar Amsterdam. Een ander voorbeeld van het verlies van een gerenommeerde organisatie is de Europese Bankautoriteit. Die ging naar Parijs. Negen lidstaten waaronder Nederland hebben zich gemeld als potentiële vestigingsplaats.

Het ECMWF is bekend om zijn modellering van het klimaat, met name hun ensemble met een mix van meer dan 50 voorspellingen die draaien op hun supercomputer.

Een nieuw product van ECMWF is een overzicht van het UHI effect in 100 Europese steden, van Alicante tot Zurich. In onze omgeving is dat Luik, Düsseldorf, Keulen en iets verder Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Brussel en Charleroi. Data zijn beschikbaar van 2008 tot 2017, per jaar en als gemiddelde over die periode.

Als voorbeeld hieronder de stad Luik, goed herkenbaar door de loop van de rivier de Maas dwars door de stad. Hier is afgebeeld het gemiddelde effect over de jaren 2008-2017. In de zomer is het UHI effect in Luik het grootst. In de buitenwijken van Luik loopt het effect ’s nachts op tot ongeveer 2°C en kort bij het centrum rondom de Maas tot ongeveer 3°C. In de winter blijft het steken op ongeveer 2°C. Overdag is het UHI effect kleiner.

In alle steden is het UHI effect in de periode 2008-2017 toegenomen.  Het is een onmiskenbaar deel van de opwarming van de stedelijke omgeving. De urbanisatie is wereldwijd enorm  toegenomen in de vorige eeuw en heeft bijgedragen tot de verhoging van de temperaturen boven land.  Die rol wordt in de bijdrage van Werkgroep 1 van het komende AR6 IPCC rapport van 2021 toegelicht als invloed op de straling drivers en in het hoofdstuk over de koppeling van globale naar regionale klimaatverandering.

Never underestimate BoJo

6 apr

Completely fitting as an answer to the childish narrative of the EU punishing the UK for the Brexit, is BoJo’s revenge by sending a continuous pack of snow squalls right along the English eastern coast towards Europe. Note the precise way BoJo influences this Nordic cold stream.
In doing so, he is also punishing the supporters of independence in Scotland and Wales and giving the Northern Irish a taste of what he is capable of.

CO2-efficiëntie van de Nederlandse industrie blijft achter

31 mrt

Die efficiëntie is laag vergeleken met de best presterende ondernemingen die participeren in het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS). Slechts 8% van de 285 Nederlandse ondernemingen kan zich meten met de beste, zo blijkt uit een benchmark studie. Zo meldt de Nederlandse Emissie autoriteit NEa in een recente uitgave.

De benchmarks zijn gebaseerd op de 10% meest CO2-efficiënt producerende bedrijven in Europa. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar alle bedrijven in Europa binnen het EU ETS die staal produceren en hoeveel CO2 zij uitstoten per ton staal. De gemiddelde efficiëntie van de 10% schoonste staalproducenten is dan de basis voor de nieuwe benchmark voor staal.

Fase 4 van de emissiereductie van broeikasgassen in de EU loopt van 2021 tot 2030 en behelst de reductie van CO2 met  43% t.o.v. 2005 (revisie ETS richtlijn van de EU).

De CO2 emissie wordt daarin vergeleken met die benchmarks afkomstig van de Europese Commissie.

Het zijn vooral de sectoren chemische industrie, raffinaderijen en metaal industrie, die lager scoren dan de best presterende Europese concurrenten. Samen stoten de drie sectoren ca. 7 Mton CO2 meer uit dan het gemiddelde van de benchmark. In totaal liggen de Nederlandse bedrijven zo’n 8 Mton CO2 achter. In het Klimaatakkoord  was voorzien in een emissiereductie van 14,3 Mton. De helft daarvan zou dus kort door de bocht via efficiëntie maatregelen kunnen worden binnengehaald, en dat zou zelfs via bestaande technologieën mogelijk moeten zijn.  

Droogleggen van het moeras van Trump

25 mrt

Trump werd president onder het motto van het droogleggen van het moeras (“drain the swamp”). Daarmee doelde hij op de cultuur van lobbyen en vriendjespolitiek. Eenmaal president deed hij niets anders,  dan juist zijn eigen moeras aanleggen voor zijn ruim donerende gasten, vrienden en niet in de laatste plaats zijn eigen familie. Iedereen die wat van hem wilde moest betalen met wat dan ook, daarmee een corrupte sfeer creërend, ongekend in de VS.

Zo’n 200 firma’s, belangengroepen en buitenlandse regeringen waren te gast in zijn eigen hotels en resorts op zoek naar de gunsten van zijn regering, resulterend in een enorme bron van inkomsten voor hem en zijn familie. Aan Trump kleefde al langer het odium van een zakenman die het niet nauw nam, zoals met zijn belastingmoraal. Als zelfverklaard multimiljonair slaagde hij erin om vele jaren geen belasting te betalen. In 2016 en 2017 betaalde hij slechts $750 belasting, vanwege opgevoerde miljoenenverliezen in zijn imperium. In tegenstelling tot een rits voorgangers maakte hij zijn “tax returns” niet openbaar. Daar zal binnenkort wel verandering in komen onder de Biden administratie. Openbaarmaking zal hem niet helpen bij een eventuele nieuwe verkiezing.

Met zijn “draining  the swamp” wilde Ttrump ook reeds lang ingezet beleid op het gebied van gezondheid (Medicare), klimaat en milieu terugdraaien.  Hij stapte uit het Parijse klimaatakkoord en kleedde de milieudienst EPA grotendeels uit via door hem aangestelde leiders Pruitt en Wheeler.  Daarover is hier meermalen geschreven. Milieuwetgeving werd teruggedraaid, en het werken binnen de EPA voor zeer velen onmogelijk gemaakt. Zij namen ontslag of werden botweg ontslagen.  Daarmee dacht Trump zijn vrienden te plezieren, waaronder de steenkolenindustrie, die al op sterven na dood was bij zijn aantreden.

Trump’s leiders van de EPA lieten toe dat er politieke druk kwam op het wetenschappelijk werk. Er wordt al gesproken over aantasting van de wetenschappelijke integriteit en een publieke afrekening.  Het voormalig hoofd van de EPA onder Bush sr. Reilly zegt er dit van: “There’s no precedent for the attack on science, the sweep of it, the blatancy of it that we saw in the last administration… a public reckoning was precisely what the E.P.A. needed now. “

“Although it could look like politics, and probably does to the Trumpies, it’s a reasonable adjustment to what has to be a major transformation,” he said. “It’s a response both to the reality of the scientific abuse that occurred and also important to agency morale.”

Kortom, er zal flink gebezemd worden binnen de EPA om de resten van het moeras op te ruimen.

Fukushima, 10 jaar na de ramp

12 mrt

Japan werd op 11 maart 2011 getroffen door een zeer zware aardbeving (Richter schaal 9.0) en daaropvolgende tsunami. Steden werden verwoest, er vielen 20.000 doden en in de Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant ontstonden nucleaire meltdowns. De vrijkomende straling heeft een grote landoppervlakte onleefbaar gemaakt. Meer dan 60.000 mensen moesten worden geëvacueerd, waarvan een groot deel zich elders heeft gevestigd.  De wereld keek toe hoe op chaotische wijze werd geprobeerd de ergste kernramp sinds Tsjernobyl in te dammen.

Die chaos bij de bestrijding illustreerde het gebrek aan voorzieningen bij de bouw en exploitatie van de centrale. Een commissie van het Japanse Parlement sprak dan ook van een “man-made disaster”

De conclusie van de bettreffende commissie onder leiding van Kiyoshi Kurokawa draait er niet omheen:

A “manmade” disaster

The TEPCO Fukushima Nuclear Power Plant accident was the result of collusion between the government, the regulators and TEPCO, and the lack of governance by said parties. They effectively betrayed the nation’s right to be safe from nuclear accidents.

Therefore, we conclude that the accident was clearly “manmade.” We believe that the root causes were the organizational and regulatory systems that supported faulty rationales for decisions and actions, rather than issues relating to the competency of any specific individual.

En:

In order to prevent future disasters, fundamental reforms must take place. These reforms must cover both the structure of the electric power industry and the structure of the related government and regulatory agencies as well as the operation processes. They must cover both normal and emergency situations.

Heeft kernenergie in Japan nog toekomst?

De ramp heeft mettertijd impulsen gegeven aan het veiligheidsdenken rond kernenergie, maar natuurlijk ook aan de wenselijkheid daarvan. Een meerderheid van de Japanners wilt inmiddels af van de kernenergie. Op dit moment draaien nog maar 4 reactoren van de 9 die voldoen aan de na de ramp opgestelde strengere veiligheidseisen, uit een totaal van 33 na de ramp,  terwijl voor de ramp 54 reactoren in bedrijf waren.

Zie ook het commentaar van de IEA, het International Atomic Energy Agency: Nuclear Power 10 Years After Fukushima: The Long Road Back.

Net als elders dus wordt er in Japan druk gedebatteerd over de toekomst van kernenergie, met het doel om in 2050 koolstofneutraal te worden. Dat kan volgens voorstanders niet zonder kernenergie, de tegenstanders voeren de kosten, veiligheid en opslag van kernafval op als argument.

Nu draagt kernenergie 6% van de behoefte bij, tegen 23% uit alternatieve bronnen – behoorlijk meer dan Nederland en België overigens: 8,8% resp. 9,9% in 2019 – en ongeveer 70% uit fossiele bronnen, die Japan niet zelf van brandstof kan voorzien.

Het wordt hoe dan ook een hele klus om dat klimaatdoel in 2050 te bereiken, net als in de lage landen.

De warme staart van Februari 2021

3 mrt

Februari van dit jaar zag een mix van koud en warm weer, schaatsen en zonnen. De uitschieters naar boven of naar onder volgden elkaar snel op. Dit is in de grafiek van de maximale temperatuur per dag goed te zien. Hier zijn data weergegeven van de maximale temperatuur TX gemeten op het KNMI station Maastricht, gelegen op Maastricht Aachen Airport.

De maximale temperatuur bereikte weer eens een record hoogte. Over de hele periode van Januari 1906 t/m Februari 2021 zijn de uitschieters ook redelijk te zien. Op de hoogte van 17 •C is een horizontale lijn getrokken. Die grens is in de hele periode 1906-2021 24 keer overschreden. De golvende smooth lijn door alle data illustreert het wisselend verloop. De lijn lijkt op een sinus-curve met een periode van pakweg 40 jaar. Vanaf circa 2010 stijgt de curve.

Een andere benadering van de maxima is het verloop van karakteristieke percentielen. Gekozen wordt voor drie percentielen, de 10-, 50- en 95-percentielen voor de maand Februari van ieder jaar. Een berekende10-percentiel is de waarde waaronder 10% van de waarnemingen ligt. Het 50-percentiel is de waarde in het midden van alle gesorteerde data in elke Februari maand, ook wel mediaan genoemd. Het 95-percentiel is de waarde waarboven nog 5% van de waarden ligt. Het 95-percentiel geeft een rustiger beeld dan de maxima- het 100-percentiel.

Het is niet direct duidelijk of er in de percentielen een lineaire trend is te bekennen. In de volgende tabel wordt de berekende lineaire trend over de hele periode van de drie percentielen weergegeven, met de range van een betrowbaarheidsinteval van 95%. Die range start met een negatieve trend, maar over de hele linie neemt de maximale temperatuur toe.

Wintertemperaturen Nederland t/m 2020-2021

1 mrt

Het is maart, traditioneel tijd voor een korte terugblik op de wintertemperaturen, nu inclusief de afgelopen wintermaanden.

De winter was weer relatief zacht, zij het koeler dan de voorgaande twee jaar. Een nieuw overzicht van de gemiddelde wintertemperaturen op 5 Nederlandse KNMI stations: De Kooy, de Bilt, Vlissingen, Eelde en Maastricht, vanaf 1907 aangevuld met de gemiddelde temperatuur van de 5 stations over de maanden december 2020 en januari plus februari 2021. Kijk hier voor meer uitleg en verdere links over de gebruikte terminologie en methoden. Hoewel velen de koude periode in februari nog zal bijstaan was februari met een gemiddelde van 4,1°C weliswaar kouder dan december met 5,7°C, maar warmer dan januari met bijna 3,4°C. Daar heeft de warme staart van februari natuurlijk aan bijgedragen.

De tien warmste en koudste winters uit de hele periode:

koudste-warmste winters top 10 2020

De winter 2020-2021 met een gemiddelde van 4,4°C krijgt geen plaatsje in de toptien van de warmste winter vanaf de start van de waarnemingen in 1907. In de ranglijst beland deze winter op een bescheiden 21e plaats.

De trend blijft positief. Over de hele periode vanaf 1907 gezien stijgt de wintertemperatuur volgens de TheilSen methode met een lineaire trend van 0,012 °C/jaar (95% betrouwbaarheidsinterval: 0,003 – 0,023), ofwel met 1,36 graad over de hele periode, een kleine stijging tegenover vorig jaar.

Een smooth trendlijn, met een 95% betrouwbaarheidsinterval weergegeven, maakt de bewegingen in de tijd beter zichtbaar en doet wellicht meer recht aan de range van temperaturen en aan de veranderingen door de tijd dan een berekende lineaire trend. Zo blijkt er tot ongeveer 1960 een dalende wintertemperatuur te zijn geweest, gevolg door een stijging tot nu toe.

Bewerken

Crony ratio 100

5 feb

Update 23-2-2021

Het Britse High Court heeft vernietigend uitgehaald naar minister Hancock voor het niet voldoen aan de verplichting om documentatie te publiceren rond bestellingen van beschermende materialen bij Tory vriendjes, waarmee  “vast quantities of tax-payers money” waren gemoeid. Die verplichting niet nakomen is een overtreding van de wet, een ontslag als minister ligt dan in de rede, maar niet voor lieden uit het huidige Johnson kabinet.

The Guardian publiceert vandaag  een scherp artikel van Polly Toynbeen, met de boodschap dat de straffeloze en welig tierende corruptie en nepotisme van de UK een bananenrepubliek maakt. De tekst van het lange artikel is de moeite waard om na te lezen op de site van the Guardian: https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/22/cronyism-britain-rampant-banana-republic-covid-contracts-government

Toynbeen’s artikel  eindigt met deze zin: “Nepotism stinks as badly as awarding contracts to VIP pals: glorying in both, the government, rotting from the head, spreads the stench of corruption through everything it touches.”

Oorspronkelijke tekst:

Ofwel: hoe zit dat met de corruptie en vriendjespolitiek binnen de UK Tory regering. In eerdere artikelen is hierover al geschreven op 10 December 2020 (met update van 3 Januari 2021).

Vandaag een lang artikel in de Bylinetimes. Hierin wordt in detail verteld hoe aan 8 Tory donors 35 contracten zijn verstrekt ad £881 miljoen voor levering van beschermende kleding of laptops voor schoolkinderen voor thuiswerk tijdens de COVID-19 pandemie . Hun inzet? Slechts £8.2 miljoen aan donaties. Het is kennelijk lonend om zaken te doen met vriendjes bij de overheid, je krijgt voor je inzet het hondervoudige retour. Dat heet corruptie. Crony ratio: ~110.

Vitamine D tegen COVID-19

29 jan

In Oktober vorig jaar verscheen op dit blog een artikel over de positieve invloed van Vitamine D op de ernst van het verloop van een COVID-19 infectie en eventueel als preventie.

Er werden nog twee updates toegevoegd op 28 Oktober en 2 November waarin de toepassing van Vitamine D werd genoemd in de pers. Nu is er een artikel verschenen in het Engelse blad van de Royal Society Open Science met als titel: “Vitamin D and COVID-19: evidence and recommendations for supplementation“.

Daarin wordt op grond van de huidge kennis het gebruik van Vitamine D sterk aanbevolen in hoeveelheden van 800 IU per dag, dat is 25 µg per dag, ongeveer twee tabletjes van de gebruikelijke Vitamine D tabletjes. En dat is een veilige dosis. Hieronder de tekst van de conclusie van het artikel:

Conclusion

— Evidence linking vitamin D deficiency with COVID-19 severity is circumstantial but considerable links with ethnicity, obesity, age and institutionalization; latitude association; evidence from experimental models of respiratory pathogens; preliminary reports of associations with COVID-19
severity in hospitalized patients; basic biology studies showing extensive vitamin D impacts on the immune system underlying various anti-viral and anti-inflammatory responses; vitamin D responsive genes altered in lung lymphocytes from COVID-19 patients.

— Vitamin D deficiency is common; particularly, but not solely, in people living well away from the equator and can persist throughout the year in individuals who have little sunlight exposure.

— Vitamin D deficiency is readily preventable by supplementation that is very safe and cheap.

— The current UK definition of vitamin D deficiency (less than 25 nmol l−1) is low by international standards and evidence from parathyroid hormone status (which rises with vitamin D deficiency) as well as large population studies of all-cause mortality suggests that a target blood level of at least 50 nmol l−1, as indicated by the American Institute of Medicine and by the European Food Safety Authority, is more appropriate. This would require supplementation with 800 IU/day (not 400 IU/day as currently recommended in UK) to bring most individuals up to the normal range.
Growing evidence suggests that regular daily supplementation is more effective than intermittent high-dose bolus.

— Vitamin D supplementation at levels needed to avoid deficiency—e.g. 800–1000 international units(25 μg) vitamin D3/day—is extremely safe and typically costs no more than 10p per day.

— Randomized placebo-controlled trials of vitamin D in the community in vitamin D-deficient individuals will be difficult to conduct and will not complete until spring 2021 at earliest although we note the positive results from Cordoba, Spain of an open-labelled randomized trial of 25(OH)D3 (calcifediol) in hospitalized patients.

Key recommendations:
— There seems nothing to lose and potentially much to gain by recommending vitamin D supplementation for all, e.g. at 800–1000 IU/day, making it clear that this is to help ensure immune health and not solely for bone and muscle health.

— This should be mandated for prescription in care homes, prisons and other institutions where people are likely to have been indoors for much of the time during the summer.

— People likely to be currently deficient should consider taking a higher dose, e.g. 4000 IU/day for the first four weeks before reducing to 800 IU–1000 IU/day

— People admitted to hospital with COVID-19 should have their vitamin D status checked and/or supplemented and consideration should be given to testing high-dose calcifediol in the RECOVERY trial.

We feel this matter should be pursued with great urgency. Vitamin D levels in the UK will be falling from October onwards as we head into winter.