Trump en de neergang van de EPA – vervolg 5

3 Aug

Het uitkleden van de Amerikaanse EPA gaat stilletjes door. Directeur Pruitt doseert de enorme bezuinigingen van circa 32 miljard dollar door een salami tactiek van kleinere acties. Zo’n 30 wetten worden geleidelijk bezien op hun waarde – dat wil zeggen in Trump/Pruitt terminologie: afschaffen.

De enorme erfenis aan bodemverontreinigingen zijn destijds uit federale budgets en “polluters pay” potten aangepakt, het Superfund project. Dat gaat vrijwel geheel op de schop, er is geen geld meer in het fonds en Trump wil er geen geld meer instoppen. Pruitt wilt een top 10 samenstellen en die aanpakken. De overige 1300 Superfund sites blijven voorlopig (?) ongemoeid.

Een kleine ingreep, maar wel met veel publiciteit omringd is het herinrichten van het EPA milieumuseum. Daar wordt alles wat verwijst naar “climate change” vervangen door “coal”. Ook de nieuwe kijk op Superfund krijgt er zijn plekje. Het museum dat onder Obama is ingericht krijgt aldus een complete rebranding, zoals dat heet.

at-epa-museum-history-might-be-in-for-a-change_1

De loyaliteit onder EPA medewerkers is nog groot. Zij blijven feiten en informatie aandragen om de politiek te overtuigen dat de bezuinigingen rampzalig zullen uitpakken en het land in milieutechnisch opzicht tientallen jaren achteruit gooit. De vraag is hoe lang die loyaliteit blijft. Net nu heeft een hoge EPA functionaris afdelingshoofd Elisabeth Southerland (Director of the Office of Science and Technology in the Office of Water) haar ontslag ingediend, omdat ze het niet eens is met Trump/Pruitt’s beleid. Haar ontslag heeft ze schriftelijk toegelicht aan haar EPA collega’s, waaruit hier een citaat:

“Today the environmental field is suffering from the temporary triumph of myth over truth. The truth is there is NO war on coal, there is NO economic crisis caused by environmental protection, and climate change IS caused by man’s activities. It may take a few years and even an environmental disaster, but I am confident that Congress and the courts will eventually restore all the environmental protections repealed by this administration because the majority of the American people recognize that this protection of public health and safety is right and it is just.”

 

 

Flash Eurobarometer 452 in maart 2017: scores voor milieu

1 Aug

Bewustzijn en percepties van burgers van regionaal EU-beleid

Regelmatig worden de Europese burgers gepolst over hun attitudes ten opzichte van Europees beleid. In deze enquête ging het over regionaal EU-beleid in een tiental beleidsvelden.

Voor het onderzoek werden 27.173 telefonische interviews afgenomen, ongeveer 1000 per land. De basis waren respondenten die op een of andere manier  iets hebben gehoord over door de EU medegefinancierde projecten. Een specifieke enquête over milieu werd in 2014 gehouden.

Het onderzoeksrapport en de factsheets per land staan hier.

Een groot deel van de deelnemers geeft een hoge score voor EU-investeringen in het milieu. In het geheel neemt milieu een tweede plaats in na de groep onderwijs, gezondheidszorg en sociale infrastructuur.

Een overzicht over alle velden staat op pagina 41 van het rapport.

Citaat uit rapport:

All domains are regarded as more important by at least a relative majority of respondents. At the EU level, more than nine in ten respondents (92%) consider education, health or social infrastructures, as a more important domain for investment, followed by the environment (87%) and renewable and clean energy (83%). More than eight in ten respondents also say that support for small and medium-sized businesses (82%) and vocational training (80%) are more important.

Smaller majorities support the other investment domains. More than seven in ten respondents  support investment in research and innovation (78%) and transport facilities (71%), while at least six in ten identify energy networks (61%) and tourism and culture (60%) as more important domains.

Finally, almost half the respondents say that broadband Internet access (49%), and the reception and integration of migrants and refugees (48%) are more important domains for investment.

Hier onder de scores voor milieu zoals die in de 28 EU-lidstaten zijn genoteerd. Opvallend de verhoogde score in Frankrijk ten opzichte van eerdere enquêtes, al staat milieu in Frankrijk weliswaar iets lager op de lijst (84%), en de UK (80%) als laagste.

eurobarometer 452 milieu 2017

In detail de scores voor Nederland (88%) met de hier als belangrijkst geachte gebieden voor investeringen.

5 - belangrijkste gebieden voor EU-investeringen NL

Specifiek voor milieu en klimaat heeft het Franse instituut IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) onlangs onder andere een onderzoek verricht naar de deelgebieden van dit thema. Andere thema’s waren op maatschappelijk terrein zoals terrorisme en werkloosheid, twee onderwerpen die de Fransen de meeste zorgen baren.

Maar milieu scoort ook hoog en daarbij komt luchtverontreiniging op de tweede plaats pal achter klimaatopwarming als onderwerp waar de Fransen zich zorgen over maken. http://barometre.irsn.fr/barometre2017/#page=1

airqual barometre IRSN 2017

Winter in Zuid-Amerika en een ijsberg

17 Jul

Terwijl we hier af en toe van zomerweer (nou ja) kunnen genieten verkeert het zuidelijk halfrond in de winter. Dat betekent qua temperatuurverschil met de zomer overigens weinig in streken die kort bij de evenaar liggen. Maar soms overvalt de winter gebieden die wat zuidelijker liggen zoals in Chili, Argentinië en zelfs in Brazilië. En dat is nu het geval in Zuid-Amerika, het is er echt winter. Temperaturen rond en diep onder het vriespunt, sneeuw, hagel. Enthousiast wordt vermeld, dat op weerstation Bariloche in Argentinië minus 25 graden Celsius is gemeten. In Santiago amuseert de jeugd zich met sneeuwballen gooien. Officiële weerinstituten als SMN (Servicio Meteorológico Nacional Argentina) plakken tweet achter tweet met berichten over harde wind en lage temperaturen. Metsul dekt het deel van Brazilië in het zuiden tegen Argentinië, en daar wordt nu ook gewaarschuwd voor sneeuw. Dat maken ze daar zelden mee. Naast alle jolijt is er schade en zijn er natuurlijk ook storingen in de infrastructuur, in de stroomvoorziening, de wegen, aanvoer van noodzakelijke goederen. Die is niet berekend op winterse condities.

Typisch dat je er hier in de media weinig over hoort. Waar wel alle media over berichten is de enorme ijsberg die zich losmaakt van Larsen C op Antarctica. Dat fenomeen is immers te wijten aan de opwarming van het klimaat, toch? Dat ligt iets complexer zoals professor Adrian Luckman van de Swansea University (Professor of Glaciology and Remote Sensing) uitlegt. Hij spendeert een groot deel van zijn onderzoek juist aan deze ijsvlakten op Antarctica. Dit is zijn conclusie in een interview:

This event has also been widely but over-simplistically linked to climate change. This is not surprising because notable changes in the earth’s glaciers and ice sheets are normally associated with rising environmental temperatures. The collapses of Larsen A and B have previously been linked to regional warming, and the iceberg calving will leave Larsen C at its most retreated position in records going back over a hundred years.

However, in satellite images from the 1980s, the rift was already clearly a long-established feature, and there is no direct evidence to link its recent growth to either atmospheric warming, which is not felt deep enough within the ice shelf, or ocean warming, which is an unlikely source of change given that most of Larsen C has recently been thickening. It is probably too early to blame this event directly on human-generated climate change.”

Luckman heeft overigens mooie animaties van het fenomeen op zijn twitter account: https://twitter.com/adrian_luckman

Trump en de neergang van de EPA, vervolg – 4

12 Jul

Trump wordt niet erg gesteund in zijn poging om de EPA feitelijk lam te leggen door een uitzonderlijke reductie van het budget van 31%. Zijn republikeinse broeders in het Congres zien die ingreep niet zitten en komen met een eigen voorstel dat een reductie betekent van ongeveer 6%, aldus een artikel van Bloomberg van 11 juli 2017. Citaat:

“Trump’s proposed budget was a fantasy. It is hard to imagine that many sane lawmakers could support it,” said Frank O’Donnell, president of Clean Air Watch. “Trump is so weakened politically that he has no political capital to use on this issue.”

De uiteindelijke reductie kan dus nog meevallen. Het lijkt voldoende voor de financiering van regelingen voor boventallig personeel en voor het afschaffen van enige overbodige regelgeving, aldus de commissie die zich buigt over dit onderwerp.

Het voorstel van republikein Gaetz “To terminate the Environmental Protection Agency” hangt nog bij de verschillende commissies, en zal gelet op het voorgaande op weinig steun kunnen rekenen.

Juist vandaag is door Brad Sherman, democratisch Congreslid uit Californië een formele stap gezet om te komen tot impeachment van Trump. Hij stelt in een persbericht:

“…the Constitution does not provide for the removal of a President for impulsive, ignorant incompetence.  It does provide for the removal of a President for High Crimes and Misdemeanors.

En hij ziet in de contacten van Donald jr. met een Russische advocate kennelijk de smoking gun, voldoende aanvullend bewijs voor “obstruction of justice” gebaseerd op een artikel uit 1974, uit de tijd van president Nixon en verwijst naar de gang van zaken tijdens gesprekken tussen Trump en Comey de chef van de FBI, en diens ontslag.

“Brexodus has begun. We EU nationals know staying on is too big a gamble”, artikel van Joris Luyendijk

1 Jul

In april werd verwezen naar een artikel van Joris Luyendijk in NRC over de gevolgen van de Brexit voor EU burgers in de UK. Luyendijk pakt hard uit over de manier waarop de UK regering omgaat met de 3 miljoen EU burgers, en ze geen zekerheid biedt voor een verblijf na de Brexit. Eerder werd met enig recht gedacht dat de status van de EU burgers kon worden gebruikt als ruilmiddel, als “bargaining chips”, bijvoorbeeld tegen visserij rechten, of tegen deportatie van Engelse burgers in de EU. May’s recente verklaring over de positie van de EU burgers klinkt ongeloofwaardig, na alle gedraai voorheen. Net zo gemakkelijk trekt May haar voorstel weer in, als haar dat politiek beter uitkomt. De Brexodus is begonnen aldus Luyendijk in een nieuwe artikel in The Guardian van 29 juni 2017. Citaat:

“The real problem with the offer is not that it is unfair but that it cannot logically be fair. If EU nationals kept all their rights post-Brexit they would end up with more rights than the local population, and find themselves under protection of a foreign court – first-class citizens in a country not their own. The alternative to this is Theresa May’s offer, which effectively means that unless they manage to acquire British citizenship, EU nationals become second-rate citizens in Britain.”

De Brexodus is begonnen, nu nog druppelsgewijs, maar dat zal snel groeien. Luyendijk verwijst naar een studie van Deloitte, deze week verschenen. Daarin wordt gesteld, dat de helft van de EU burgers binnen vijf jaar vertrekt. Een paar citaten uit die studie:

  • “The UK is the most favoured global destination, ahead of the US, Australia and Canada – almost 9 out of 10 rank the UK as quite or highly attractive
  • Job opportunities and diversity are seen as key strengths of the UK
  • Brexit has shifted perceptions – for those based outside the UK, 21 per cent now find the UK less attractive, compared to 48 per cent for those based here
  • Overall, 36 per cent of non-British workers based here are considering leaving in the next five years
  • High-skilled EU workers are most likely to leave – 47 per cent over the next five years”

Nu een meerderheid van het parlement – ook Labour na de verkiezingen – voor een harde Brexit gaat, bezinnen steeds meer EU burgers zich op hun toekomst. Niet het anti-EU sfeertje van de roddelbladen, de eng nationalistische oprispingen, de arrogantie of hate crimes jagen de EU burgers weg. Dat doet pijn maar is niet voldoende om weg te gaan. Het is de onzekerheid over de toekomst van hun baan in de UK, de toekomst van hun partner en kinderen, de eventuele zorg voor hun ouders op het vasteland en ook in het gebrek in vertrouwen in de Engelse maatschappij die fundamentele zaken als volksgezondheid verwaarloost, een regering die bezuinigt op overheidstaken en regels niet handhaaft. Dat speelt allemaal een grotere rol. Een voortgezet verblijf in de UK wordt steeds onaantrekkelijker en vormt een te grote gok. De meeste EU burgers in de UK zijn hoog opgeleid en werken in de UK in overeenkomstige functies, vaak gefinancierd met Europees geld. Die job kun je ook doen in een der EU lidstaten.

Het lijkt verstandig aldus Luyendijk om niet lang meer te wachten met een terugkeer naar de EU, al was het maar om te voorkomen dat je te laat vertrekt en er te veel concurrentie op jouw vakgebied komt door de Brexodus.

Inmiddels is er in NRC (uitgave 1 en 2 Juli 2017) een Nederlandse versie van het artikel verschenen.

 

The uncertainty has settled: nog steeds te zien

10 Jun

De film van Marijn Poels “The uncertainty has settled” draait nog steeds. Op dit blog is in februari 2017 geschreven over de première in filmhuis Lumière in Maastricht. Poels laat de problemen in de Duitse landbouw zien, waar gesubsidieerde windmolens en energiegewassen de plaats innemen van voedingsgewassen als aardappelen. Hij koppelt die problematiek aan de mainstream klimaatpolitiek en gaat op zoek naar de achtergronden daarvan. Die zoektocht zorgt voor veel verbazing bij hem, en waarschijnlijk ook bij de toeschouwer, die niet vertrouwd is met de klimaatdiscussie.

Op de site van Salonkolumnisten staat een uitvoerig interview met hem in het Duits, waarin hij zijn beweegredenen om de film te maken en zijn ervaringen met het klimaatwereldje vertelt.

De film is voor het Nederlands taalgebied nog te zien in juni in Helmond, Gent, Wageningen en Sittard. Meer informatie zoals data en tickets op Poels’ blog over de film.

Trump’s first 100 days: trouble in health care

29 Apr

De gewoonlijke terugblik na de eerste 100 dagen van het presidentschap van Trump wordt in de meeste media negatief gekleurd. Veel heeft hij nog niet bereikt, en enkele beleidsinitiatieven die de kandidaat Trump zo hartstochtelijk heeft bepleit zijn althans voorlopig geschrapt of stuiten op brede maatschappelijke of financiële grenzen.

In de gezondheidssector is het afschaffen van de Affordable Care Act (AFA) de belangrijkste actie. Dat blijft voorlopig nog steken in complexe praktische en politieke gevolgen. De ingrepen in andere verwante overheids taken waarmee hij vooral de defensie uitgaven fors wilt verhogen blijven ook nog even hangen.

In het voor medici belangrijke vakblad The Lancet wordt een editorial gewijd aan de acties in de eerste 100 dagen. Dat is een leerzaam stuk. Ook het ingrijpen in het budget van de EPA en in de vrije keuze van vrouwen om zelf te kunnen beslissen over abortus komt aan de orde. Zijn favoriete conservatieve rechter Gorsuch in het Hooggerechtshof zal daarin belangrijk worden, en niet ten gunste van die vrije keuze. Juist in deze periode is minister Lillianne Ploumen in de US om daar onder andere te pleiten voor het in stand houden van het Bevolkingsfonds van de VN, waaruit voorbehoedsmiddelen worden gefinancierd voor miljoenen vrouwen. Ploumen heeft het dreigende afschaffen direct gepareerd door zelf het initiatief tot een vervangende instantie te nemen.