‘Under Boris Johnson Britain is becoming a corrupt nation’

10 dec

Update 3 Januari 2021

In de New Tork Times van 17 December staat een lang artikel met veel details over de handelwijze van de Britse regering over de aanpak van de pandemie, i.c. de aankoop van o.a. beschermende middelen bij incompetente firma’s die wel connecties hebben met no. 10 of met de Tories. Titel:

“Waste, Negligence and Cronyism: Inside Britain’s Pandemic Spending”

met ondertitel: “In the desperate scramble for protective gear and other equipment, politically connected companies reaped billions.”

Nu de NYT zo uitgebreid aandacht schenkt heeft de Britse regering alle aantijgingen ontkend in een formeel schrijven aan de NYT. Wellicht dat men bang is dat de regering Biden extra terughoudend wordt in de komende onderhandelingen met een regering die zo’n slechte reputatie heeft. Ze heeft al slecht geopereerd in de EU-UK onderhandelingen, een smet als corruptie zal een succesvol verloop weinig helpen.

Originele tekst

De media staan klaar om het spoedige einde van de onderhandelingen tussen de UK en de EU te verslaan. Dit weekend valt de bijl (misschien). De UK ondergaat twee rampen in dit jaar, “geen natuurrampen maar “self-inflicted disasters”. Een rampzalige, tienduizenden doden kostende epidemie en een deal of no-deal met de EU, die in beide gevallen zware economische en sociale gevolgen zal hebben, zoals zelfs de Tory regering nu heeft toegegeven in gelekte informatie.

Die Tory regering heeft van de omstandigheden misbruik gemaakt om geen normale verantwoording meer af te leggen over haar beleid. Niet in parlementaire zin maar evengoed niet naar de media. Verzoeken van de media om toelichting op het beleid worden terzijde gelegd. Telkens is – meestal achteraf – een beroep gedaan op de specifieke noodtoestand om zonder tenders (dus zonder concurrentie van aanbieders) en enige controle miljarden kostende opdrachten te verstrekken aan incompetente vriendjes van de partij, en om wetgeving voor te bereiden die de parlementaire controle buiten werking zet. Ook de scheiding van de machten wordt zwaar aangetast door de gang naar de rechtbanken te bemoeilijken en Torie vriendjes aan te stellen als rechter. Ze noemen dat in de UK cronyism, vriendendiensten. Als dat in andere landen gebeurt noemt men dat pure corruptie, een kenmerk van een autoritaire staat. Met alle respect en met mededogen voor het lot van de armere burgers in de UK, maar misschien is het toch maar beter om een flinke afstand te houden tot dit regime. Corruptie is ook besmettelijk.

In de Guardian staat een artikel van de hand van Gina Miller, de zakenvrouw die twee maal een spraakmakend proces tegen de regering Johnson in hoogste instantie heeft gewonnen. Ze verhaalt over de om zich heen grijpende corruptie in de regering. Je vraagt je af waarom de Britten zich niet harder verzetten. Het lijken wel makke schapen, die willoos naar de slachtbank lopen. Zijn ze moe gebeukt door alle leugens van de afgelopen jaren, of ligt het aan: “It is not the Brtish way to make a fuss”….Zie haar bijdrage:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/09/boris-johnson-britain-corruption-cronyism-checks-balances

Update 13-12-2020

Zo’n verhaal over corruptie in relatie tot de aanpak van de pandemie wordt gemeld via Jo Maugham op Twitter. Het gaat om de aanschaf van beschermingsmiddelen. Een firma met ervaring op dit gebied krijgt de opdracht, die even later wordt ingetrokken, en wordt toegeschoven aan een ander bedrijf met connecties met no.10. Maugham is een serieus te nemen advocaat, leider van het Good Law project. Zie https://twitter.com/JolyonMaugham/status/1337440318464155648?s=20

Hier volgt zijn korte verhaal:

Here’s a story for your Friday night. I’ve been wanting to get the documents to back it up but I don’t think they’re going to come so you’ll just have to take from me that it comes from an impeccable source with no reason to lie.
I totally believe it’s true – every word of it – and I’m putting it in the public domain because there might be just about enough for an actual, talented journalist to bottom it out. And bottoming it out is profoundly in the public interest.
So back in the very early days of the pandemic – February or March – a company (X) was given a very large PPE contract. X could reasonably claim to be a proper PPE supplier. The contract was signed and X started shipping the PPE to the UK.
Anyway, whilst the PPE was on the high seas the contract was ‘cancelled’ by Government. There was no right of cancellation and X considered suing but thought – well, moment of national crisis, fog of war. Let it lie.
But X then starts getting seriously brassed off because it can see that very similar contracts to those it had cancelled are going to other people, strange people.

(So far so good. I have seven or eight similar stories in my inbox. Some very plausible, some more sketchy, of contractors whose offers are all but accepted, then put on ice, then they’re told Govt has enough, then they see ‘their’ contract was granted to someone else…
… and sometimes they say ‘their’ manufacturer was approached by the PPE Buy Cell before ‘their’ contract was placed elsewhere. And sometimes they say it was with someone else who charged Government a higher price…
And I’ve seen enough of these with reasonably detailed evidence and sufficiently similar fact patterns that I believe this stuff was happening.
Why were they being taken from a and given to b at a higher price? I dunno, but it’s not good right?)

Anyway, I digress. Back to X.
So what happens with X is a bit different. X is contacted by someone claiming to act for a NewCo (let’s call him Y). And Y tells X ‘look, you know that contract you had cancelled, I can get it back for you if you give me 10 percent of the profits you make.’
Y doesn’t want anything up front; just a share of the profits. And X is thinking ‘how on earth does Y even know that I had a contract cancelled’? And X is thinking, ‘well, I’ve tied up an awful lot of capital in this thing and it would be quite nice to have the contract…’ and so X says to Y ‘well, how do I know you can get the contract back for me’ and Y sends X two things. The first is what purports to be an email conversation between Y and a SpAd in a relevant department (I know which department).
And the second is what purports to be an email conversation between Y and an official at No.10.

Now, X is sensibly thinking (and you should sensibly think to yourself) ‘well, it’s not that difficult, I guess, to fake email conversations’.
But there is some stuff X can’t shake, like, ‘how does Y even know I lost a contract’ and ‘if it’s not real why does Y only want a share of the profits?’ And so X ‘umms’ and ‘ahhs’ but eventually says ‘no’.
Anyway, X is now utterly convinced – and X is a serious player and my source (which isn’t X) is a very good source – that the contract taken from them and given to someone else and the beneficiary was a very high profile (and weird and large) winner of a PPE contract.
So I say to my contact, ‘are you sure if it’s ok if I put this in the public domain’ and my contact says ‘yep, because there will have been other approaches to other companies too’.
And someone else – a confirmed PPE supplier – has also (entirely independently) told me that “I have heard stories of, wait for it, back handers within NHS procurement teams.”
(He told me he’d try and get me a screenshot but didn’t.)

Anyway. It’s quite a story, right? And I believe it. I’ve tried to tell it to you like I understand it – warts and all – but form your own judgment.
And if it’s true it’s unlikely to be an isolated incident so, you know, if you know more, don’t be a stranger.

Een temperatuur record en de gemiddelde maandtrend

20 nov

Met 18,2 °C is op 18 November 2020 weer eens een record bereikt. Voor deze periode inderdaad een extra warme dag. Hieronder zijn de maximale temperaturen gemeten op KNMI station Maastricht van 1906-2019 in het venster van 15-20 november van elk jaar weergegeven. Uit de data blijkt dat er nog een dag is geweest met een maximum temperatuur boven de 18 °C (horizontale lijn), namelijk 18,8 °C op 16 November 2006, rechts in de grafiek. Nog drie andere toppers: met 17,0 °C op 20 november 2009, 17,3 °C op 16 November 1948 en 17,4 °C op 18 November 1926.

max temp Mt in november

In een vorig artikel van begin 2016 is een overzicht gegeven van de maandgemiddelde temperaturen en van een berekende lineaire trend van die maandgemiddelden over 1906-2013. Na bijna vijf jaar tijd voor een update in de volgende grafieken, nu over de periode 1906-2019 . De eerste met een berekende smooth trend, en de tweede met een lineaire trend per maand conform de Theil-Sen methode.

In vergelijking met de trend berekeningen van de periode 1906-2013 is er nu geen sprake meer van een negatieve lineaire trend. Alle maandgemiddelden hebben een positieve trend (groene tekst boven in de grafieken), bijvoorbeeld  voor November een trend van 0,02 °C/jaar met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 0,011 °C/jaar tot 0,028 °C/jaar.

trend per maand Maastricht 1906-2019

lineaire trends per maand Maastricht 1906-2019

Geen levensduur verlenging Belgische kerncentrales

18 nov

De exploitant van Belgische kerncentrales Engie gisteren heeft aangegeven geen investeringen meer te willen doen voor verlenging van de levensduur van de centrales. Engie wilt geen tientallen miljoenen meer investeren in een onzekere toekomst voor de centrales.

In 2025 stopt België met kernenergie, conform het regeerakkoord. De energieproductie moet dan worden overgenomen door gascentrales. Maar dat blijft toch afhankelijk van de continuïteit in de elektriciteitslevering. Over een jaar vanaf nu wordt die situatie duidelijker. Als dan onvoldoende capaciteit dreigt te ontstaan, moet alsnog de kernuitstap worden uitgesteld, en blijven mogelijk de jongste centrales Doel 4 en Tihange 3 langer in bedrijf. Die kunnen dat dreigend tekort aanvullen, ze leveren samen zo’n 2 GW vermogen. Het opnieuw in bedrijf nemen van de twee centrales zal dan wel ongeveer een jaar extra in beslag nemen. Een keuze met risico’s dus.

UK Northern Powerhouse en Covid-19

12 nov

Het Northern Powerhouse is een voornemen van opeenvolgende UK regeringen om het noorden van Engeland een economische boost te geven, en de grote verschillen met het zuiden te overbruggen. In dat gebied liggen de grote steden als Liverpool, Manchester en Sheffield.

De streek is door de bezuinigingen van de Tories extra hard getroffen. Welvaart en gezondheid zijn slechter geworden, zoals al eerder is bericht, hier, hier, hier, en hier. Nu de grens van 50.000 Covid-19 doden (en waarschijnlijker 65.000 doden) is overschreden, blijkt dat het noorden zwaarder is getroffen. In een deze week verschenen rapport van de Northern Health Science Alliance wordt gemeld, dat de dodentol in het noorden bijna 58 per 100.000 hoger ligt dan in de rest van Engeland. Men maakt zich extra zorgen over de gezondheidsrisico’s van de jeugd. Dit zijn de onvertaalde hoofdlijnen uit het rapport:

  • An extra 57.7 more people per 100,000 died in the Northern Powerhouse than the rest of England between March and July and this could cost the UK economy an additional £6.86bn in reduced productivity
  • Mental and financial wellbeing was hardest hit in the Northern Powerhouse, as was loneliness
  • Reductions in mental wellbeing in the Northern Powerhouse could cost the UK economy up to £5 billion in reduced productivity
  • Austerity disproportionately affected the Northern Powerhouse, particularly areas of high deprivation which led to reduced productivity
  • Reductions in the core spending power of local authorities in the Northern Powerhouse by £1 per-head cost £3.17 per-head in lost productivity, equivalent to around a £2bn loss in GDP per-year, or £16bn between 2011 and 2018
  • Pre-pandemic child health, a key predictor of life-long health and economic productivity, was poor and deteriorating in the Northern Powerhouse. Since the pandemic, adverse trends in poverty, education, employment and mental health for children and young people have been exacerbated
  • Economic outcomes, particularly unemployment rates, were hardest hit in the Northern Powerhouse.

En dus wordt extra ondersteuning gevraagd van de regering in 12 aanbevelingen. Wie engszins vertrouwd is met de gang van zaken in de afgelopen 10 jaar met Tories regeringen, zal weinig hoop koesteren op enige verbetering in de situatie.

Subsidie: Eten voor schoolkinderen of Covid-19 in de UK?

30 okt

De weigering van de Britse regering om gratis schoolmaaltijden aan kinderen te verstrekken van Kerstmis tot de Paasvakantie heeft veel verontwaardiging gewekt. Het gaat erom kinderen uit arme gezinnen (bijna 3 miljoen) een maaltijd per dag te geven op school, vaak de enige volledige maaltijd per dag. Geen subsidie voor hongerige kinderen.

Zoals eerder al beschreven is de armoede in de UK wijd verspreid en moeten veel mensen gebruik maken van voedselbanken, zelfs uit beroepsgroepen als onderwijzers en verpleegkundigen. Brexit en Corona  hebben sinds de rapportage van Alston, de VN rapporteur voor armoede, hun precaire situatie alleen nog maar verslechterd (hier en hier).

Eat-Out-to-Help-Out scheme

Deze weigering mag als fenomeen wel gezet worden tegen een ander, wel uitgevoerd initiatief. De Britse regering heeft in de zomer na de eerste corona-golf een subsidie programma opgezet om de economie te steunen, onder andere voor  de horeca (in Engeland en Wales). Het “Eat-Out-to-Help-Out scheme” (EOHO) was bedoeld om het uit eten te stimuleren. Op elke maandag en woensdag van 3 tot 30 Augustus kon je in tienduizenden restaurants eten en (alcoholvrij) drinken met een reductie van 50% en met een maximum van 10 pond per persoon. Daar is massaal gebruik van gemaakt, naar schatting bijna 100 miljoen maaltijden, met een bezetting van de restaurants die beter was dan in voor-corona tijden en in bijna 69000 restaurants tegen het einde van de actie. Dat geintje heeft de staat ongeveer 500 miljoen pond gekost. Mooi toch?

Nee, er zit een vervelende, ziekmakende, zelfs dodelijke staart aan dit programma. Het was overigens al langere tijd duidelijk, dat restaurants een belangrijke coronabron konden zijn. En dat was ook zo. Korte tijd na de start, al een week later, liep het aantal positief geteste personen hard op. In die plaatsen droeg het volgens een robuuste  analyse van Thiemo Fetzer 8 tot 17% bij aan een snelle stijging van nieuwe besmettingen. Die stijging stond aan het begin van de tweede golf. Zo werd de verspreiding van het coronavirus gesubsidieerd door de staat. Deze miskleun past wel in de slordige, nalatige aanpak van de pandemie door de regering vanaf het begin in maart.

covid-19 spread across MSOA's in EnglandIn de In figuur A1 uit Fetzer’s publicatie is duidelijk de start te zien van de toename van besmettingen, gerelateerd aan het aandeel van Engelse MSOA’s (vergelijkbaar met wijken, in Engeland zijn er bijna 6800), die ten minste drie nieuwe gevallen van COVID19 per kalenderweek melden. De verticale lijnen geven de tijd aan dat de Eat-Out-to-Help-Out regeling liep. Tegen het eind liep dat aandeel op tot zo’n 30% van alle wijken.

Fetzer is van de University of Warwick and CAGE, Department of Economics, Coventry. Hij heeft al eerder gepubliceerd over het verband tussen armoede en het Brexit referendum. 

Hier is de studie “Subsidizing  the spread of COVID19: Evidence from the UK’s Eat-Out-to-Help-Out scheme”

Ijzer in plaats van fossiel

30 okt

Misschien een kleine doorbraak naar een andere energiebron: ijzerpoeder in plaats van fossiele brandstoffen. Ijzer? Ja, zeer fijn ijzerpoeder kan verbranden met een hoge energie opbrengst. Die warmte kan men benutten voor stoomproductie waarmee productieprocessen worden voorzien van energie.

Ijzer komt in verschillende geoxideerde vormen massaal voor in de aardkorst. In hoogovens wordt het ijzererts gereduceerd met koolstof in de vorm van cokes bij hoge temperatuur, uit fossiele bronnen dus. Met als gevolg grote emissies van CO2. De zoektocht naar CO2-vrije energiebronnen krijgt nu een nieuwe ontwikkeling door de toepassing van ijzer als brandstof. De toepassing is bovendien circulair. Bij de verbranding van het ijzer ontstaat weer ijzeroxide (roest), en dat kan dan weer worden gereduceerd. Niet zoals in de hoogovens, maar via reductie met waterstof, met gebruik van duurzame energiebronnen. De werkzaamheid van het ijzer als brandstof is al gedemonstreerd, en is deze week op vooralsnog kleine industriële schaal (100 KW) gestart bij de Bavaria brouwerij, als energiebron voor een brouwketel.

De ontwikkeling van de techniek komt uit de koker van het onderzoeksteam SOLID van de TU Eindhoven, onder leiding van prof de Goey hoogleraar verbrandingstechnologie. De volgende doelen van het project omvatten opschaling naar een 1 MW resp. 10 MW installatie. Bovendien moet de reductiestap van het ijzererts nog verder worden uitgewerkt om de cirkel volledig te sluiten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Vitamine D tegen Covid-19?

25 okt

Een klein chemisch zijspoor.  Allerwegen wordt naarstig een vaccin tegen Covid-19 ontwikkeld en getest.  Daarmee kan de verspreiding van het virus worden  tegengewerkt. Met het op de markt brengen van een goed werkend vaccin maak je als farmaceutisch bedrijf de klapper van de eeuw.

Een groot deel van de Covid-19 patiënten behoort tot de in leeftijd gevorderde senioren. Vaak leiden die patiënten aan comorbiteit, aan meerdere aandoeningen tegelijk, en dat maakt hun kans op overleven aanzienlijk kleiner. Hun immuunsysteem slaat op hol en tast de eigen weefsels en organen aan.  Men denkt dat oxidatieve stress (via zuurstofradicalen) betrokken is bij de schade, en dat is ook een bekend fenomeen bij andere aandoeningen. Opvallend bij Covid-19 patiënten, zeker bij oudere, is een fors vitamine D gebrek. Niet uitzonderlijk, want vitamine D maken we alleen aan bij zonlicht op de huid. En senioren komen weinig buiten om daar van te profiteren. 

De schade door zuurstofradicalen kan worden beperkt door anti-oxidantia zoals vitamane E en vitamine D. Nu heeft een Spaans onderzoeksteam bij een groep van 76 Covid-19 patiënten een test gedaan. Vijftig patiënten kregen verhoogde hoeveelheden vitamine D verstrekt, in dit geval Calcifediol, de controle groep niet. Andere behandelmethoden met medicatie waren verder voor de hele groep het zelfde. Resultaat van deze kleine test: van de testgroep moest een patiënt naar de ICU en overleed niemand. Iedereen herstelde zonder complicaties. In de controlegroep moest de helft (13 van de 26) naar de ICU worden overgebracht. Dertien (niet-ICU) patiënten van deze groep konden naar huis, van de 13 ICU-patiënten overleden er twee. Op een normale onderzoekschaal is dat weliswaar een kleine test, maar wel veelbelovend. Het zou in een grotere setting moeten worden herhaald. Link naar het Spaans onderzoek: “Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study

De mogelijke positieve werking van anti-oxidantia (i.c. acetylcysteïne) wordt bepleit door een Frans team (deels van CNRS) dat de schade aan weefsels door oxidatieve stress afkomstig van de actie van neutrofielen heeft onderzocht. Neutrofielen zijn belangrijk in de bestrijding van infecties. daarbij produceren ze radicalen. “Tissue damage from neutrophil-induced oxidative stress in COVID-19”

Nog twee artikelen uit The Lancet:

Vitamin-D and COVID-19: do deficient risk a poorer outcome?

Citaat: “A role for vitamin D in the response to COVID-19 infection could be twofold. First, vitamin D supports production of antimicrobial peptides in the respiratory epithelium, thus making infection with the virus and development of COVID-19 symptoms less likely. Second, vitamin D might help to reduce the inflammatory response to infection with SARS-CoV-2. Deregulation of this response, especially of the renin–angiotensin system, is characteristic of COVID-19 and degree of overactivation is associated with poorer prognosis. Vitamin D is known to interact with a protein in this pathway—angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2)—which is also exploited by SARS-CoV-2 as an entry receptor. While SARS-CoV-2 downregulates expression of ACE2, vitamin D promotes expression of this gene.”

Vitamin D for COVID-19: a case to answer?

Citaat:”Perhaps the best hope for showing a clinical benefit lies in a population-based trial investigating prophylactic vitamin D supplementation as a means of attenuating the severity of incident COVID-19, to the extent that it is either asymptomatic or does not result in hospitalisation. The design of such a trial should be informed by findings of meta-analyses of randomised controlled trials of vitamin D to prevent other acute respiratory infections, which suggest that the intervention would work best when given in daily doses of 400–1000 IU to individuals with lower baseline vitamin D status.”

Tenslotte een link naar een artikel waarin de effectiviteit van vitamine D als anti-oxidant wordt besproken bij andere aandoeningen als diabetes, hart- en vaatziekten en chronische nierziekte, door beperking van de oxidatieve stress: “Antioxidant efficacy of vitamin D” (ook als open access artikel te downloaden via researchgate.net).

Stel dat deze behandeling met vitamine D in verder onderzoek wordt bevestigd. Dan zou hierin een gedeeltelijke verklaring zitten voor het gegeven dat Covid-19 aanzienlijk minder schade aanricht onder de jeugd, die doorgaans wel  over voldoende vitamine D beschikt. En als preventie, om het immuunsysteem te versterken, zou vitamine D ook ingezet kunnen worden.

Het zij als behandeling van patiënten, het zij bij wijze van preventie. De grote farmaceuten zullen niet geïnteresseerd zijn in het produceren van vitamine D. Daar verdien je immers niets aan……

Update 28-10-2020

In de Limburger van vandaag een artikel over vitamine D: “Deskundigen pleiten voor slikken vitamine D tegen corona: ‘Zoveel aanwijzingen dat het helpt’” https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201027_97747400. Het artikel voegt overigens weinig toe aan bovenstaande tekst.

Update 2-11-2020

Ook NRC Handelsblad heeft nu een artikel over vitamine D van de hand van Sander Voormolen. Hij is kritisch over het Spaanse onderzoek, maar vergeet in zijn stuk wel de uiteindelijke resultaten van de behandeling met extra vitmaine D te vermelden. Het Franse onderzoek noemt hij helemaal niet, evenmin als de artikelen uit The Lancet. Ach ja. Natuurlijk vraagt de eventuele toepassing van vitamine D een robuuster onderzoek, maar dat is moeilijk te organiseren. 

Boven het artikel een foto van Russen tegen de muur van de Petrus- en Paulus vesting aan de Neva rivier in St. Petersburg. Ze staan er altijd om wat zon te absorberen. Zwemmen in de rivier is niet zo aangenaam. Tot in april drijft daar ijs……

Psychology of feudal United Kingdom

24 okt

De psychologie van het feodale Verenigd Koninkrijk? Als buitenlander kijken we bevreemd en soms een beetje geamuseerd naar het politieke leven op staatsniveau in de UK. En hoe langer je kijkt des te meer bekruipt je de gedachte, dat de Britse bovenklasse die daar feitelijk de baas is, wel erg vreemde politieke sprongen maakt. Dat spreekt des te meer tijdens deze Brexit tijd en de aanpak van de huidige Corona crisis.  

De ongewoon hoge bezuinigingen die de Tories de bevolking hebben opgelegd, deed de extreme armoede in het land in de afgelopen 10 jaar fors toenemen. Zie het schrijnend rapport van de VN rapporteur voor armoede en hier. De regering ontkende na het uitbrengen van het rapport alle vaststellingen van het armoede onderzoek, immers er is genoeg werk en dan hoef je geen armoede te lijden. En dat zeggen ze tegen een vijfde van de bevolking. Je moet maar durven. Aan de andere kant is het typisch te noemen, dat de Brexit er is gekomen, door de voorstemmers juist uit de armoedige steden, wijken en dorpen. Een groot deel van de arme bevolking vindt het best dat de conservatieven het land leiden. Wat steekt daarachter? Een houding uit lang vervlogen tijden waarbij men buigt voor de hand die je slaat?  Het ontzag voor de heersende klasse is blijkbaar groot. Hoe handhaaft die heersende klasse zich door al die eeuwen? Laten we wat verder kijken en zien wat de heersende klasse voor achtergrond heeft.

De overheersende rol van de kostscholen

Dat is gauw te benoemen. De heersende klasse (ook die uit Labour kringen) is ooit opgeleid aan de excellente boarding schools als Eton College en vergelijkbare kostscholen. Die staan hoog aangeschreven in de Britse samenleving, de “ex-boarders”, althans de “survivers”, maken later de dienst uit in het land. De lijst van de old boys leest als de Who’s Who van het Britse establishment. Op de 800 private schools verblijven zo’n 80.000 kinderen, waar ze continue bezig worden gehouden met allerlei activiteiten, zodat ze zo min mogelijk aan thuis kunnen denken.  Pap en mam zijn ingeruild voor twee “house parents”.

De kinderen moeten al  bij hun geboorte worden ingeschreven en worden er al op zeer jonge leeftijd naar toe gezonden. Daar heerst bovenal een sfeer die het verblijf meer kenmerkt als internering dan als begripvolle en liefderijke omgeving. Al vanaf hun zevende (soms nog eerder) worden ze gekneed voor toekomstig leiderschap, na eerst deskundig mentaal te zijn afgebroken. Deze jeugd leeft een groot deel van hun jonge leven zonder familie, zonder ouders, broertjes en zusjes, zonder een liefhebbende omgeving.  In zo’n situatie die jaren lang duurt, met een totaal gemis aan empathie en emotionele vorming, ontwikkelen de kinderen deze kenmerkende instelling die hen geschikt maakt tot leiders van deze feodale staat. Ze moeten op school vechten tegen een vijandige omgeving en passen zich aan, hun hele doen en laten is gericht op overleven. Dat betekent een heel sterke focus op zichzelf, geen empathische gevoelens meer,  geen spontaniteit. Om zich te handhaven wordt liegen een tweede natuur. Toegeven dat ze iets fout doen is onmogelijk, dat tast hun moeizaam verworven eer en aanzien immers aan. Kinderen die dat niet lukt hebben het extra zwaar, een behoorlijk trauma voor vele volwassen jaren. Wat de ouders bezielt om kinderen uit hun gezinnen te verbannen is deel van het onderliggende probleem. Vaak hebben ze zelf op dezelfde school gezeten en hebben ze zich ook moeten aanpassen om te kunnen overleven. Je zou maar met zo’n ego getrouwd zijn. Het kost de ouders zo’n € 40.000 per jaar, alleen de rijken kunnen zich dat veroorloven.

Mentaal beschadigde kinderen leiden het land

Het is geen wonder dat deze mentaal beschadigde kinderen hun op school aangeleerd gedrag ook in de maatschappij – en doorgaans met macht bekleed – nog steeds ten toon spreiden. Uiteraard met eloquentie en met passend accent, anders tel je niet mee. Ze kunnen niet op een normaal niveau communiceren, daarvoor heb je een luisterend oor nodig. Een fraai voorbeeld is het parlementaire debat in het House of Commons. Met bekakt accent spreken ze hun collega’s aan met “my honourable friend” en daarna boren ze die vriend de grond in. Tot groot plezier van de eigen backbenchers  die zich bij elke uitlating laten horen. Gedrag van kleine kinderen, van de zevenjarigen die ze ooit waren en gebleven zijn, alles gericht op eigen overlevers belang.  Ze missen de absoluut benodigde vaardigheden om in onze tijd leiding te geven.

Als deze beschouwing hout snijdt dan wordt het begrijpelijk waarom deze incompetente lui het land zoveel schade berokkenen in de tweevoudige crisis die het land nu doormaakt.  Premier Johnson is de twintigste premier afkomstig van zo’n college. Vanaf  het begin van de Brexit is de brave burger door de conservatieven voortdurend voorgelogen over de gevolgen van de uitstap uit de EU. Toegeven dat de eigen sociale en economische toestand beroerd is en nog beroerder wordt per januari 2021, komt niet uit hun keel. Ze maken zich ronduit belachelijk (laughing stock) in de ogen van buitenlanders, en worden internationaal nog nauwelijks serieus genomen. Met name het Brits gedrag tijdens de onderhandelingen met de EU heeft veel bijgedragen aan dat negatieve beeld. Dat imago deert ze niet, men leest die buitenlandse kranten toch niet. Deal of no deal: het gedraai, het gemak waarmee internationale verdragen opzij worden gezet, zal de UK parten spelen bij elk toekomstig handelsverdrag, nog afgezien van de miserie in eigen land die de Brexit sowieso oplevert.

De schuld en alle funeste gevolgen van de Brexit liggen bij de EU, wordt ijskoud verteld, keer op keer. Bij de pandemie wordt het wat moeilijker om de EU de schuld te geven van de zeer hoge besmettingsgraad en de tienduizenden doden. Toch blijft de Etonian Boris Johnson zonder met de ogen te knipperen de natie voorhouden dat zijn regering en de Tories het zo goed doen. En als het al te spannend wordt verbergt hij zich voor de media. Een citaat uit de Spiegel International met als titel “A Clique of ‘Pseudo-Adults’ Britain’s Elite-School Problem van 9 augustus 2019:

Boris Johnson has appointed numerous private school-educated politicians to his cabinet, with almost two-thirds of his ministers belonging to the 7 percent of the population whose worldview was formed in a private institution.

As such, his government doesn’t represent “modern Great Britain,” as Johnson has claimed, but an archaic system that teaches those who belong to it that they are destined for the kind of greatness that others cannot reach. It is a system that teaches the preservation and exercise of power, but it also one in which the shrewd and cunning, but not necessarily the best, rise to the top. In its eagerness to produce a ruling elite, the system has also done lasting damage to the psyches of many of the children who have passed through it. And many view the boys’ school of Eton College as perhaps the most representative example of this system.

Dit archaïsch systeem heeft de eeuwen getrotseerd. Veranderingen zijn in dit soort ingebakken systemen moeilijk te realiseren, zelfs niet onder druk van grote crises. Alleen druk van buiten kan helpen. Dat houdt ook in, dat zolang deze kaste met haar eigenaardigheden aan de macht blijft, er weinig verandert. De Britten zullen nog lang de “sunlit upland voordelen” van de Brexit moeten proeven.

Bronnen

De psyche van deze kaste van leidinggevenden is al eens beschreven door Nick Duffell, een Engelse psychotherapeut, of liever psychohistoricus. Hij heeft ex-boarders therapie gegeven en zijn ervaringen beschreven in een boek “The Making of Them, The British Attitude to Children and the Boarding School System”, in 2014 gevolgd door “Wounded Leaders: British Elitism and the Entitlement Illusion – a Psychohistory”.

https://woundedleaders.co.uk/

https://www.boardingschoolsurvivors.co.uk/

https://www.republik.ch/2019/09/24/britische-politiker-verhalten-sich-nicht-wie-erwachsene

https://www.spiegel.de/international/europe/how-eton-college-perpetuates-problems-in-the-uk-a-1280694.html#

Corona crisis: wetenschappelijk advies en politiek beleid gaan moeilijk samen

12 okt

Het gaat slecht met de aanpak van de corona crisis in Nederland. Het aantal besmettingen neemt snel toe in een veel hoger tempo dan in het voorjaar.  Hoe komt dat? Een grote groep wetenschappers denkt dat het ligt aan de wijze waarop met de adviezen van de experts wordt omgegaan.

Het wetenschappelijk advies afkomstig van het OutbreaK  Management Team (OMT) en het daaraan verbonden politiek beleid is in de ogen van veel wetenschappers een gebrekkige constructie. In een open brief  vandaag stellen wetenschappers dat de adviezen van het OMT openbaar moeten worden gemaakt. Citaat:

“De relatief slechte prestaties van Nederland in het anticiperen en bestrijden van de tweede golf van de pandemie zijn naar onze mening voor een deel te wijten aan het feit dat wetenschappelijke inzichten over de verspreiding van COVID19, die in de wetenschappelijke wereld inmiddels algemeen aanvaard zijn, in Nederland te laat en te weinig het beleid hebben bepaald.”  En:

“Bekeken met de kennis die we nu hebben lijkt een belangrijke oorzaak hiervan dat in Nederland het wetenschappelijk advies niet onafhankelijk is van het beleidsadvies.”

Nu blijven die adviezen binnenskamers, alleen de politieke besluiten worden naar buiten gebracht.  Daarnaast zou het OMT uitgebreid moeten worden met andere kennisvelden buiten de medische wereld, zoals dat bijvoorbeeld in de UK en Duitsland gebeurt. 

Onafhankelijke rapportage en (bredere) advisering dus, los van de politiek.

De situatie doet sterk denken aan de beginjaren van de monitoring van het milieu. De politiek was als de dood als milieu onderzoekers iets vonden dat niet paste in hun wereldbeeld. Dat beeld werd bepaald door een zonnige kijk op hun eigen voortreffelijk beleid. De confrontatie met een onverwacht slechte milieutoestand moest liefst niet publiekelijk bekend worden, anders zou er wellicht paniek kunnen ontstaan. Het heeft tijd gekost om een scheiding aan te brengen tussen het naar buiten brengen van de resultaten van de milieumetingen en het daarop gebaseerde evaluatie en bijstelling  van het milieubeleid. Zo te lezen is er nog wat terrein te winnen.

 

 

Marijn Poels: Return to Eden

23 sep

Update 20 oktober 2020: Essay van Marijn Poels

Poels voegt een essay toe aan zijn laatste film. Daarin benadrukt hij het belang van een optimale energievoorziening en pleit onder andere voor een abiotosche olieproductie tegen de achtergrond van een uit de hand gelopen relatie met de natuur.  Hier is de tweet waarin Poels het essay aankondigt.

Originele tekst 

De filmer Marijn Poels (marijnpoels.com) heeft zijn derde documentaire over het klimaat gemaakt. De eerste film uit 2017 met titel “The Uncertainty has Settled” werd door klimaatactivisten scherp aangevallen, hij werd zelfs persoonlijk bedreigd (hier en hier). Poels wilde daarmee de onzekerheden die kleven aan het klimaatdebat aan de orde stellen. Een onwelkome boodschap in de rond het klimaat gepolariseerde wereld.

Over het onvermogen om juist om te gaan met afwijkende meningen over het klimaat produceerde Poels een tweede film: “Paradogma” (hier). En nu is de trilogie compleet met “Return to Eden”. Het klinkt een beetje als terug naar de natuur, naar het aards paradijs, maar de toon is zeer serieus.

Poels verdiept zich in de wisselwerking tussen klimaat en landbouw. Hij laat verschillende invalshoeken zien, van kleinschalige initiatieven voor lokale productie, zoals in Duitland, en herstel van woestijnbodem tot vruchtbaar land in de Sinaï en Zimbabwe, met mogeljk indirecte bovenregionale klimaateffecten, tot productie van groente met vergaande technologie in besloten ruimten bedoeld voor consumenten in stedelijke gebieden. Zo voegt hij weer impulsen toe aan de klimaatdiscussie.

De film is online te zien:  https://youtu.be/1s4vWrHw3WY