Klimaat of milieu? Wat pakken we aan?

26 Feb

Na het met trompetgeschal begeleide klimaatakkoord van Parijs is gewezen op het onverbindend karakter van het akkoord, waardoor de deelnemers terugvallen op hun beloofde eigen inspanningen. En ja, dat wordt over een tijdje gemonitord. Goede voornemens in overvloed, maar we weten hoe dat gaat, zeker in economisch minder goede perioden.

Bjorn Lomborg heeft het effect van de inspanningen van dit akkoord doorgerekend naar de afname van de gemiddelde temperatuur. Dat heeft hij ook gedaan voor vorige versies van de COP’s. Hij schat die afname op honderdsten van een graad, niet bepaald veel om binnen die 2 graad of zelfs die 1,5 graad Celsius grens te blijven. Lomborg bepleit dan ook al jaren dat investeringen liefst worden gericht op andere meer knellender kwesties, als armoede, honger, en milieu. Daar vallen meer slachtoffers dan door klimaatverandering.

Er sterven dan ook veel mensen voortijdig door blootstelling aan PM2,5, de fractie van fijn stof met een diameter van < 2,5 µm. Die fractie komt diep in de longen en veroorzaakt daar ontstekingen en schade door aan het stof gebonden toxische stoffen. PM2,5 veroorzaakt allerlei aandoeningen van de luchtwegen, en is ook onderkend als kankerverwekkend. De effecten treffen vooral de jongeren en fragiele ouderen. Oorzaken zijn met name chronische en acute long aandoeningen en longkanker, beroerte en ischemische hartziekte.

Aan blootstelling binnenshuis sterven jaarlijks 4,3 miljoen mensen. Dat komt vooral door stoken/koken met vaste brandstoffen als hout, kolen en houtkool met en op gebrekkige toestellen. Het speelt vooral in Azië waar 3,3 miljoen van de overlijdens plaatsvinden, en dit geldt min of meer ook voor blootstelling aan PM2,5 in de buitenlucht. Berucht zijn de stofniveaus in de grote steden in China en in India, met vaak tientallen malen hogere concentraties vergeleken met de niveaus in ons land. Een schatting van de WHO komt uit op 3,7 miljoen wereldwijd en 2,4 miljoen doden per jaar in Azië.

In de UK is nu een rapport verschenen van het eerbiedwaardige Royal College of Physicians/Royal College of Paediatrics and Child Health (RCP/RCPCH) Working Party on Air Pollution, met de titelEvery Breath We Take: The Lifelong Impact of Air Pollution”.

Het rapport is goed gedocumenteerd, en geeft daarnaast nog twee samenvattingen van het rapport, een korte en een langere. Het RCP wijst hierin op de funeste gevolgen van blootstelling aan fijn stof, met name de fractie van PM2,5.

Voor de UK komt de RCP met een getal van 29.000/jaar voortijdige overlijdens en als je de doden door blootstelling aan andere componenten als stikstofoxiden er bij optelt kom je bij 40.000/jaar. In Londen bijvoorbeeld wordt al tijden fel geprotesteerd tegen de hoge luchtverontreiniging in de binnenstad. De ingestelde milieuzone daar heeft niet veel opgeleverd.

De RCP luidt nu de noodklok, en komt met een aantal zinnige aanbevelingen, als voorlichting over effecten, alternatieve mobiliteit (verkeer is belangrijke oorzaak in UK), aanpak van de bronnen, bescherming van de zwakkeren, etc. liefst in een door de National Health Service geleid programma. Er wordt ook gepleit voor nieuwe technologieën ter bestrijding van de luchtverontreiniging en voor meer monitoring en meer onderzoek. Dat zou uiteindelijk tot verbetering moeten leiden.

Alleen monitoren is echter niet genoeg, je moet ook wat doen met de resultaten, en dat is zeker ook een taak voor de politieke wereld. Het gerenommeerde instituut RCP waagt zich kennelijk niet aan de rol die de politiek in dit verband zou moeten vervullen. Zo blijft de vraag naar verantwoording, naar afrekenbaarheid van het beleid net als bij het klimaatakkoord achterwege.

In Parijs schrokken de politici terug voor het afleggen van verantwoording voor te nemen maatregelen. Het RCP waagt het niet eens om een beroep te doen op de politiek, en zo danst iedereen zijn eigen rondje in de vuile lucht.

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: