Wintertemperaturen – vervolg

8 Mrt

Ter aanvulling op een vorig overzicht van de wintertemperaturen zijn de data voor de winter 2013-2014 toegevoegd. In het overzicht zijn de langstlopende metingen vanaf 1907 opgenomen van de stations de Kooij, Eelde, de Bilt, Vlissingen en Maastricht.
De temperatuur van afgelopen winter van de vijf geselecteerde stations lag individueel en als gemiddelde hoger dan de laatste warme winter van 2007-2008.

Dit is de top tien vanaf 1907:

top tien wintertemperatuur

En dit zijn de tien laagste:

laatste tien wintertemperatuur

Het vorig overzicht vertoonde een lichte daling van de wintertemperaturen vanaf 1988. De afgelopen warme winter doet de daling niet verdwijnen. Hoe ziet die trend eruit?

Mean DJF temperatures Netherlands 1988-2013 Theil-Sen trend Mean DJF temperatures Netherlands 1907-2013 Theil-Sen trend
Een vloeiende trendlijn wordt met deze winter vrijwel horizontaal – geen daling of stijging meer. Een lineaire trend kan wellicht het best via de methode van Theil-Sen (voor de liefhebbers: zie onderaan pagina) worden weergegeven.
De Theil-Sen trend kan worden berekend over minimaal vijf jaar. De trend is dan vanaf 1993 voortdurend negatief, maar wisselt sterk per toegevoegd jaar. De lineaire Theil-Sen trend over de afgelopen 26 winters (1988-2013) is -0,039 en is daarmee een stuk lager dan de trend tot en met 2012. De spreiding in temperaturen blijft groot en onvoorspelbaar, zoals ook het 95% betrouwbaarheidsinterval van de trendlijn laat zien.
Over de hele meetperiode van 1907-2013 resteert een positieve trend van 0,008 per jaar.

In NRC van 1 maart 2014 wordt Rob van Dorland van het KNMI geïnterviewd over de mogelijke relatie van het voorkomen van zo’n warme winter en de klimaatverandering. Van Dorland wijst op het grillige patroon van de temperatuur, maar sluit niet uit dat er een verband bestaat met een achterliggende opwarming. Die is in de laatste 25 jaar niet zichtbaar.  Als de hele periode 1907-2013 wordt opgeknipt in perioden van 25 jaar (m.u.v. 1907-1919) krijgen we:

1988-2013    -0,04
1962-1987     0,008
1946-1961     0,02
1920-1945   -0,04
1907-1919    0,08

De keuze van de perioden verdeling is natuurlijk arbitrair. Het is wel interessant om te zien, dat een zelfde negatieve trend is te zien in de periode 1920-1945, en dat in de eerste 12 jaar van de waarnemingen de stijging per jaar het grootst was.

Referenties

Theil, H., 1950. A rank invariant method of linear and polynomial regression analysis, i, ii, iii. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie Wetenschappen, Series A – Mathematical Sciences 53, 386–392, 521–525, 1397–1412. 145
Sen, P. K., 1968. Estimates of regression coefficient based on kendall’s tau. Journal of the American Statistical Association 63(324). 145

Advertenties

7 Reacties to “Wintertemperaturen – vervolg”

Trackbacks/Pingbacks

 1. Temperatuur ontwikkeling | klimaatblog - maart 15, 2014

  […] globaal. Er zit een klein verschil tussen hun conclusies over de wintertemperatuur in Nederland en die van dit blog. Waarschijnlijk te wijten aan de keuze voor stations in centraal Nederland, terwijl […]

 2. Wintertemperaturen – update 2014 | klimaatblog - maart 1, 2015

  […] Het overzicht en de grafieken sluiten aan bij vorige overzichten van 2012 hier en van 2013 hier. In de laatste staat ook een toelichting op de gebruikte weergave en berekening van de […]

 3. Koude Duitse winters | klimaatblog - maart 24, 2015

  […] begin van de twintigste eeuw wordt gemeten, kan een veel langere tijdserie worden bekeken, hier, hier en de meest recente hier. De wintertemperaturen dalen wat minder snel in de kortste tijdserie, […]

 4. Klimaatrapport Vlaamse Milieumaatschappij nader beschouwd | klimaatblog - september 29, 2015

  […] indicatoren over 1968-2015 levert de volgende grafieken op. De grafieken zijn gebaseerd op de Theil-Sen methode. De gesloten lijn is de trendlijn, de onderbroken rode lijnen geven de grenzen aan van het 95% […]

 5. Wintertemperaturen Nederland inclusief winter 2015-2016 | klimaatblog - maart 4, 2016

  […] een kleine verschuiving in het overzicht. De lijn doortrekkend van de vorige overzichten hier, hier en hier bevestigt dit. In de grafieken hieronder wordt het gemiddelde van de wintermaanden (DJF) […]

 6. Temperatuur en UHI: een kleine test | klimaatblog - april 1, 2016

  […] van 7,2°C in het jaar 1999, een stijging van ongeveer 1,7 °C. De trendlijn is berekend via de Theil-Sen methode. Boven in de grafiek staat de temperatuur toename per jaar: een trend van 0,017 […]

 7. Wintertemperaturen in 15 landen in Europa: daling of stijging? | klimaatblog - april 15, 2017

  […] het gemiddelde van de  temperatuur in de maanden december, januari en februari (hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier). In het algemeen stijgt zoals bekend de gemiddelde temperatuur op jaarbasis, […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: