Regeerakkoord en klimaat

2 Okt

Nu vandaag uiteindelijk alle betrokken partijen hun fiat hebben gegeven aan het concept regeerakkoord is het aardig om eens te kijken welke plannen het nieuwe kabinet koestert voor het klimaatbeleid en verwante gebieden.

In de verkiezingsprogramma’s van de drie partijen komen woorden als klimaat, milieu, natuur en delta in sterk verschillende aantallen voor. In de tabel hieronder het aantal verwijzingen, dat direct slaat op de genoemde begrippen, en niet op ondernemingsklimaat, topsportklimaat en dergelijke.

 

Klimaat

Milieu Natuur Delta

VVD

3

6

28

0

CDA

8

40

16

2

                PVV

 13

13

4

0

Regeerakkoord   2  13   7

1

Het CDA geeft in haar programma weinig concrete acties aan voor het onderwerp klimaat, de VVD verleent alleen wat lippendienst aan het thema. Uit de tabel laat zich niet direct afleiden dat bijvoorbeeld de grotere aandacht van de PVV voor het klimaat positief is bedoeld. Integendeel, de PVV wilt volledig af van het huidige klimaatbeleid, en dat lijkt dus succesvol te zijn vertaald in het regeerakkoord. Het zal stil worden rond het klimaatbeleid in Nederland.

Dit is de enige strofe in het regeerakkoord waarin het woord klimaat voorkomt:

Het 3D-beleid wordt voortgezet en interdepartementaal beleid wordt bevorderd op onder meer de gebieden van veiligheid, klimaat, gezondheidszorg, energie, water en landbouwproductie. De in Nederland aanwezige expertise wordt daarbij ingezet.

De term 3D-beleid staat voor de integratie van drie uitgangspunten Defence, Development & Democracy, waarmee Buitenlandse Zaken vooral schermt in het kader van de militaire inzet en opbouw in Afghanistan. Over het succes van die aanpak lopen de meningen uiteen. Bovendien slaat deze zinsnede niet op het Nederlandse klimaatbeleid, maar op ontwikkelingssamenwerking.

Over het werk van de Deltacommissie zegt het regeerakkoord alleen dit:

Het kabinet zal de voorstellen van de Deltacommissie nader bekijken en uitwerken in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport).

Er is wel aandacht voor de veiligheid en onderhoud van de rivierdijken en kustwering.

Het CDA levert vooral in op milieu- en natuurgebied, ook hier klinkt de VVD- en PVV-stem sterker door:

  • Nederland wil niet meer voorop lopen met milieubeleid in Europa. De Europese doelstellingen voor duurzaam energiebeleid worden leidend. De Nederlandse milieunormen worden niet strenger dan de Europese.
  • Subsidies aan milieuorganisaties worden afgeschaft.
  • De maximumsnelheid op snelwegen gaat omhoog naar 130 kilometer per uur. Ook elders kan de snelheid omhoog, mits dat geen problemen geeft met luchtkwaliteit, geluidsoverlast of veiligheid.           
  • Milieuwetgeving wordt vereenvoudigd, bezwaarprocedures worden ingeperkt. De Crisis- en herstelwet wordt permanent. Bezwaarprocedures worden ingeperkt.

En wat positiever:

  • Het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland, de Ecologische Hoofdstructuur, wordt versterkt. Dan hebben dieren meer ruimte om zich te verspreiden, voedsel te zoeken en soortgenoten te ontmoeten. Het moet evenwel goedkoper liefst met participatie van ondernemers. De robuuste verbindingen worden geschrapt.
  • Het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit wordt verder uitgevoerd met uitzondering van de maatregelen die samenhangen met de kilometerheffing.
  • De fiscale stimulering van de aanschaf en het leasen van milieuvriendelijke auto’s wordt voortgezet met een meer transparante tariefstelling en toespitsing op absolute milieuprestaties.
  • De kwaliteit van oppervlaktewater wordt verbeterd, met name in stedelijke gebieden.
  • Bij de verwerking en het beheer van afval gaan overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen nauwer samenwerken.

 

En nu maar afwachten wat er in werkelijkheid gaat gebeuren.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: