Zeespiegel veranderingen

10 Aug

In een artikel uit 2007 in GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS (Holgate, S. J., 2007. On the decadal rates of sea level change during the twentieth century, Geophys. Res. Lett., 34, L01602, doi:10.1029/2006GL028492.) heeft Simon Holgate, wetenschapper medewerker (sea level scientist) van het Proudman Oceanographic Laboratory in Liverpool een overzicht gemaakt van historische zeespiegel waarnemingen, uitgevoerd met peilschalen. Voor dit doel selecteerde hij uit de grote database van zijn instituut zorgvuldig negen stations verdeeld over de wereld met betrouwbare data.

Er zijn onderlinge verschillen in de waarnemingen. Maar de veranderingen in de zeespiegel per jaar (versnelling of vertraging) liggen in de zelfde grootte orde. Daarop heeft hij een langjarig (10 jaar) gemiddelde zeespiegelverandering van alle stations berekend en uitgezet in een grafiek.

Die grafiek is vergeleken met een vergelijkbare reeks van de langjarig gemiddelde verandering van 177 peilschalen vanaf de jaren vijftig verdeeld over de wereld. De grijze zones zijn de ranges van de waarden met één standaard afwijking. Daaruit blijkt een redelijke overeenkomst, met als conclusie dat de eerste selectie van negen stations een bruikbaar instrument is om de wereldwijde veranderingen over een langdurige periode te volgen.

Zeespiegel_acceleratie_holgate_4

De veranderingen op een langere tijdschaal zijn interessant. Ze laten duidelijk snelle en minder snelle stijgingen, maar ook vertragingen zien, in een haast cylisch patroon.

In het algemeen worden peilschaal waarnemingen minder waard geacht dan de meer recente satellietwaarnemingen, zoals ze door de Universiteit van Colorado worden gepresenteerd.

Uni_colorado_rel20093_3

Maar die hebben het nadeel dat ze pas eind 1992 gestart zijn, en dat leidt ertoe dat men in belangrijke mate alleen die recente data ziet, zonder kennis te hebben van de historische ontwikkelingen. Al eerder is hier bericht over de zeespiegelstijging in Nederland. Uit de data van een van de stations in casu Den Helder kan een gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,46 mm worden afgeleid. En die stijging wordt al zichtbaar vanaf het begin van de waarnemingen, gestart in 1832. Dat vroege begin geeft de mogelijkheid om eenzelfde reconstructie van de langjarige zeespiegelveranderingen te maken, maar dan tot in de negentiende eeuw.

Den Helder peilstanden

Vanwege het plaatsen van de waarden in de decade weergave loopt de grafiek tot 2000. Ook hier zien we een afwisseling van versnelling en vertraging. Het beeld komt niet best overeen met het beeld van de negen stations uit de selectie van Holgate. Maar een vergelijking van het verloop van Den Helder (rode lijn) met een nabij station in de UK Newly (zwarte lijn) vertoont een redelijk overeenkomend verloop van de langjarige trends. Newly is een van de negen geselecteerde stations van Holgate, waarvan data beschikbaar zijn vanaf 1916.

Zeespiegelveranderingen_den_helde_4zeespiegelveranderingen Den Helder, Newly en satelliet

De satelliet metingen passen overigens prima in dit beeld (groene lijn). Omdat het weinig practisch lijkt om hiervan een langjarig gemiddelde verandering te berekenen zijn in de grafiek de jaargemiddelde veranderingen van de satelliet waarnemingen opgenomen. Door het uitsmerend effect van een langjarig gemiddelde zouden de waarden allicht lager uitkomen dan hier weergegeven, en dan wellicht met een dalende lijn. Maar ook op jaarbasis passen de satellietwaarnemingen goed in het historische beeld dat we kunnen reconstrueren vanaf 1916 en gelet op de bovenstaande grafiek al vanaf 1832. En die geven een stijging voor Den Helder van 1,46 mm/jaar, ofwel 14,6 cm per eeuw.

Van een bijzondere versnelling of vertraging is weinig sprake in de afgelopen 17 jaar. Gelet op de projecties van de IPCC en vooral die van de Deltacommissie moet er deze eeuw nog veel gebeuren om de versnelling te bereiken om uiteindelijk de door de Deltacommissie geschatte 130 cm stijging te realiseren. Er is nog discussie gaande of het smelten van de ijskap van Groenland een forse bijdrage aan de zeespiegelstijging kan betekenen in deze eeuw.

We weten nog relatief weinig van de onwikkelingen op Groenland in vorige eeuwen, en het is lastig om recente waarnemingen te koppelen aan geologische reconstructies, om zo langjarige trends in de massabalans van de ijskap te ontdekken. Zie bijvoorbeeld het artikel “Back to the future: Greenland’s contribution to sea-level change”. Hierin staat verder nog een verwijzing naar een artikel van een collega van Holgate, Woodsworth et. al. uit 2008, waarin gepleit wordt voor meer historisch onderzoek naar de zeespiegelvariaties in andere delen van de wereld buiten Europa en Noord-Amerika.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: