Modellen en werkelijkheid

27 Aug

Het KNMI voorspelt warmere tijden voor Nederland en andere regio’s. Op andere plaatsen koelt het af. Dat maakt het moeilijk om in algemene termen te spreken over globale opwarming. Op verschillende manieren probeert men toch een beeld van de veranderingen in de temperatuur te meten en te presenteren op wereldschaal.

In die overzichten wordt soms onderscheid gemaakt in temperaturen op bepaalde breedtegraden, of onderscheidt men de temperaturen op het noordelijk halfrond van het zuidelijk halfrond. En om toch een overall beeld te krijgen middelt men dan alle metingen. Satellietmetingen geven wellicht het meest volledige beeld. Die zijn er vanaf 1978/1979.

Men kan die maandelijkse gegevens ophalen bij de verschillende instanties, met name GISS, HadCrut, NOAA/NCDC, UAH/MSU en RSS, de laatste twee sets zijn satellietmetingen. Dit zijn de webadressen:

GISS data van NASA

Met Office UK

Data van NOAA/NCDC

National Space Science & Technology Center

Data van RSS

De data lopen niet altijd parallel in de tijd, er zijn kleine onderlinge verschillen. Het is interressant om te kijken naar de laatste jaren (2001-2008), omdat hierin kennelijk de temperaturen zijn gestabiliseerd of zelfs licht zijn afgenomen. Bovendien geeft dat de mogelijkheid om de projectie van de temperatuurtrend die het IPCC in haar laatste rapport heeft gedaan (2 ºC per eeuw) te vergelijken met deze data. Het is immers belangrijk om modelresultaten te toetsen aan de werkelijkheid. En als het modelresultaat niet klopt met de werkelijkheid, dan zou men moeten nagaan waarom die projectie niet klopt en het model moeten aanpassen. Hier wordt het verhaal beperkt tot een berekening.

Alle bovengenoemde datareeksen kunnen in Excel worden ingelezen en bewerkt. Dat is gebeurd, waarbij aangenomen is dat de afwijking (anomalie) van de temperaturen in de datareeksen is weergegeven ten opzichte van het gemiddelde van de periode 1951-1980, in dit geval is dat 14 ºC.

De reeksen geven telkens iets andere trendlijnen, dat is te verwachten. Daarom is van alle 5 meetreeksen het gemiddelde per maand berekend, in een grafiek uitgezet en een lineaire trendlijn berekend. Excel doet dat via de methode van de kleinste kwadraten (ordinary least square, OLS).

Gem_tempverloop_20012008

De gemiddelde temperatuur neemt in deze periode van 90 maanden lineair af met 0,06 ºC, en dat wijkt af van de door IPCC geprojecteerde waarde:  -0,8 ºC/eeuw tegen de IPCC waarde van +2 ºC/eeuw.

Als kritische opmerking past hier, dat een periode van 7 jaren kort is om veranderingen in het klimaatsysteem te ontdekken. Maar voorlopig is er weinig anders, en het is altijd beter om modellen te controleren met echte cijfers, dan te vergelijken met andere modellen.

De berekening is een benadering met standaard statistiek technieken. Recent is een artikel verschenen waarin meerdere technieken naast elkaar zijn losgelaten op deze datasets, zie hier

Berekeningen van Lucia Liljegren

Het resultaat van de eerste methode (OLS) van Lucia Liljegren komt overeen met de hier berekende trend van -0,8 ºC/eeuw voor de gemiddelde temperatuur. Bij deze methode is wel rekening gehouden met autocorrelatie. Lucia gaat nog een stap verder. Zij toetst de berekeningen uitgebreid op een 95% betrouwbaarheids niveau, en constateert dat de trend op dit niveau afwijkt van de IPCC projectie. Alleen voor de GISS data past de trend nog wel binnen het betrouwbaarheidsinterval en die wijkt dus niet af van de IPCC lijn.

Conclusie: de gemiddeld gemeten temperatuurtrend is negatief vanaf 2001. Dat staat in contrast met de door het IPCC geprojecteerde positieve trendverloop. De periode waarover het IPCC model met de werkelijke waarden kan worden vergeleken is echter nog aan de korte kant.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: